• +359883 30 30 45
  • ECHOBON 100x100x1сm

   Материјал за звучна изолација и звучна абсорпција од полиуретан и гранули полиетер
   DECIBEL
   1 2 3 4 5
   Достапност:
   Во магацин
   Контактирајте не за цена

   Echobon е материјал за звучна изолација и звучна абсорпција направен од акустична пена  и полиетер гранули. Погоден е за звучна изолација против удрен и воздушен шум под кошулици и под суви подови. Исто така е погоден за звучна изолација наместо тервол за ѕидни облоги и гипс-картонски ѕидови. Коефициент на звучна изолација против удрен шум под кошулица со дебелина од 5 см и основна армирана плоча со дебелина 15 см - Ln, w = 53 dB. 

   Коефициент на звучна абсорпција за 20 мм alpha = 0.55

    

    

   Волуменска тежина: 120 кг. / M3

   Димензии: 100 х 100 сm

   Дебелина: 10 mm.            

                                                                                                                                                                                                    zvucna izolacija

    

 • newsletter